תנ"ך - את קול השופר שמע ולא נזהר דמו בו יהיה והוא נזהר נפשו מלט:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...