תנ"ך - וצאני מרמס רגליכם תרעינה ומרפש רגליכם תשתינה: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...