תנ"ך - בן־אדם הנבא על־רועי ישראל הנבא ואמרת אליהם לרעים כה־אמר׀ אדני ה' הוי רעי־ישראל אשר היו רעים אותם הלוא הצאן ירעו הרעים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...