תנ"ך - לכן כה אמר אדני ה' אליהם הנני־אני ושפטתי בין־שה בריה ובין שה רזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...