תנ"ך - וידעו כי אני ה' אלהיהם אתם והמה עמי בית ישראל נאם אדני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...