תנ"ך - יחזקאל פרק לד פסוק ז - לכן רעים שמעו את־דבר ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...