תנ"ך - ספר יחזקאל פרק לה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים