תנ"ך - יחזקאל פרק לה פסוק ג - ואמרת לו כה אמר אדני ה' הנני אליך הר־שעיר ונטיתי ידי עליך ונתתיך שממה ומשמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...