תנ"ך - ונתתי את־הר שעיר לשממה ושממה והכרתי ממנו עבר ושב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...