תנ"ך - ספר יחזקאל פרק לו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים