תנ"ך - יחזקאל פרק לו פסוק לד - והארץ הנשמה תעבד תחת אשר היתה שממה לעיני כל־עובר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...