תנ"ך - ספר יחזקאל פרק לז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים