תנ"ך - היתה עלי יד־ה' ויוצאני ברוח ה' ויניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...