תנ"ך - דבר אלהם כה־אמר אדני ה' הנה אני לקח את־עץ יוסף אשר ביד־אפרים ושבטי ישראל חברו חבריו ונתתי אותם עליו את־עץ יהודה ועשיתם לעץ אחד והיו אחד בידי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...