תנ"ך - והיה משכני עליהם והייתי להם לאלהים והמה יהיו־לי לעם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...