תנ"ך - ויאמר אלי בן־אדם התחיינה העצמות האלה ואמר אדני ה' אתה ידעת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...