תנ"ך - כה אמר אדני ה' לעצמות האלה הנה אני מביא בכם רוח וחייתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...