תנ"ך - ויאמר אלי הנבא אל־הרוח הנבא בן־אדם ואמרת אל־הרוח ס כה־אמר׀ אדני ה' מארבע רוחות באי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...