תנ"ך - ספר יחזקאל פרק לח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים