תנ"ך - כה אמר אדני ה' והיה׀ ביום ההוא יעלו דברים על־לבבך וחשבת מחשבת רעה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...