תנ"ך - לשלל שלל ולבז בז להשיב ידך על־חרבות נושבות ואל־עם מאסף מגוים עשה מקנה וקנין ישבי על־טבור הארץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...