תנ"ך - שבא ודדן וסחרי תרשיש וכל־כפיריה יאמרו לך הלשלל שלל אתה בא הלבז בז הקהלת קהלך לשאת׀ כסף וזהב לקחת מקנה וקנין לשלל שלל גדול: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...