תנ"ך - לכן הנבא בן־אדם ואמרת לגוג כה אמר אדני ה' הלוא׀ ביום ההוא בשבת עמי ישראל לבטח תדע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...