תנ"ך - יחזקאל פרק לח פסוק ה - פרס כוש ופוט אתם כלם מגן וכובע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...