תנ"ך - ספר יחזקאל פרק לט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים