תנ"ך - ושבעתם על־שלחני סוס ורכב גבור וכל־איש מלחמה נאם אדני ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...