תנ"ך - יחזקאל פרק לט פסוק כד - כטמאתם וכפשעיהם עשיתי אתם ואסתר פני מהם: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...