תנ"ך - לכן כה אמר אדני ה' עתה אשיב את־שבית שבות יעקב ורחמתי כל־בית ישראל וקנאתי לשם קדשי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...