תנ"ך - ספר יחזקאל פרק ד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים