תנ"ך - ועגת שערים תאכלנה והיא בגללי צאת האדם תעגנה לעיניהם: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...