תנך - ספר יחזקאל פרק מ פסוק יא

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: