תנ"ך - וימד את־השער מגג התא לגגו רחב עשרים וחמש אמות פתח נגד פתח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...