תנך - ספר יחזקאל פרק מ פסוק כ

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: