תנ"ך - יחזקאל פרק מ פסוק כ - והשער אשר פניו דרך הצפון לחצר החיצונה מדד ארכו ורחבו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...