תנ"ך - ותאו ואילו ואלמו כמדות האלה וחלונות לו ולאלמו סביב ׀ סביב חמשים אמה ארך ורחב עשרים וחמש אמות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...