תנ"ך - ואלמות סביב ׀ סביב ארך חמש ועשרים אמה ורחב חמש אמות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...