תנ"ך - יחזקאל פרק מ פסוק לו - תאו אלו ואלמו וחלונות לו סביב ׀ סביב ארך חמשים אמה ורחב חמש ועשרים אמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...