תנך - ספר יחזקאל פרק מ פסוק מח

יש ללחוץ על אחד ממופעי הפסוק על מנת לפתוח את הפרק לעיון בתצורה המתאימה: