תנ"ך - ויביאני אל־ההיכל וימד את־האילים שש־אמות רחב מפו ושש־אמות־רחב מפו רחב האהל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...