תנ"ך - ומדד את־הבית ארך מאה אמה והגזרה והבניה וקירותיה ארך מאה אמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...