תנ"ך - יחזקאל פרק מא פסוק כ - מהארץ עד־מעל הפתח הכרובים והתמרים עשוים וקיר ההיכל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...