תנ"ך - יחזקאל פרק מא פסוק כא - ההיכל מזוזת רבעה ופני הקדש המראה כמראה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...