תנ"ך - יחזקאל פרק מא פסוק ח - וראיתי לבית גבה סביב ׀ סביב מיסדות מוסדות הצלעות מלו הקנה שש אמות אצילה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...