תנ"ך - ספר יחזקאל פרק מב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים