תנ"ך - יחזקאל פרק מב פסוק יג - ויאמר אלי לשכות הצפון לשכות הדרום אשר אל־פני הגזרה הנה׀ לשכות הקדש אשר יאכלו־שם הכהנים אשר־קרובים לה' קדשי הקדשים שם יניחו׀ קדשי הקדשים והמנחה והחטאת והאשם כי המקום קדש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...