תנ"ך - יחזקאל פרק מב פסוק ב - אל־פני־ארך אמות המאה פתח הצפון והרחב חמשים אמות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...