תנ"ך - והלשכות העליונת קצרות כי־יוכלו אתיקים מהנה מהתחתנות ומהתכונות בנין:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...