תנ"ך - יחזקאל פרק מג פסוק טו - וההראל ארבע אמות ומהאראיל ומהאריאל ולמעלה הקרנות ארבע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...