תנ"ך - והאראיל והאריאל שתים עשרה ארך בשתים עשרה רחב רבוע אל ארבעת רבעיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...