תנ"ך - ויאמר אלי בן־אדם כה אמר אדני ה' אלה חקות המזבח ביום העשותו להעלות עליו עולה ולזרק עליו דם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...