תנ"ך - ולקחת את הפר החטאת ושרפו במפקד הבית מחוץ למקדש:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...